Groep Graafrechten

Uitvoeringsprotocol Telecom Prorail-Rijkswaterstaat

De Groep Graafrechten is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprotocol Telecom met Prorail en Rijkswaterstaat. Het Uitvoeringsprotocol is tot stand gekomen in november 2012 en is inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd. Het protocol regelt de procesafspraken tussen partijen bij grote infrastructurele werken. Verder is voorzien in afspraken omtrent kostenverdeling en een geschillenregeling als partijen het niet eens zijn over de kostenverdeling. Bij een geschil nemen partijen voorlopig 50% van de kosten voor hun rekening zodat voor beide partijen een stimulans bestaat om tot een oplossing te komen.