Groep Graafrechten

De aanleg en instandhouding van telecomnetwerken gebeurt op basis van een wettelijk doorgangsrecht. De gemeente mag daarvoor geen vergoeding vragen. Dit sluit aan bij de regelgeving die beoogt investeringen in infrastructuur te stimuleren. De gedoogplicht geldt ook voor telecombuizen die als voorraad zijn aangelegd. Op basis daarvan zijn eind jaren negentig en medio 2000 veel telecombuizen aangelegd. Dit heeft tot voordeel dat de grond daarvoor in die tracés niet meer open hoeft.