Groep Graafrechten

Graafschade voorkomen

De Groep Graafrechten hecht groot belang aan initiatieven die worden genomen om het aantal graafschades te verminderen. De groep Graafrechten neemt actief deel aan het Kabel- en Leidingen Overleg (KLO) dat voor dit doel is opgericht.

Het Agentschap Telecom (AT) voert gerichte controles uit bij grondroerders die graafschades veroorzaken aan kabels en leidingen. Dertig bedrijven die relatief veel schade veroorzaken bij hun graafwerkzaamheden, worden extra gecontroleerd, meldt het Agentschap Telecom. Deze bedrijven hebben graafincidenten veroorzaakt bij een op de zeven van hun projecten. Gemiddeld leidt één op de tien graafbewegingen nu tot schade. Door de sector zelf is als haalbare norm gesteld dat het aantal schadegevallen beperkt moet worden tot één op de 20 graafbewegingen. Het Agentschap Telecom signaleert dat als gevolg van een sterke toename van het aantal graafbewegingen de laatste jaren, ook het aantal graafschadegevallen (in veel mindere mate) toeneemt. De Groep Graafrechten ondersteunt en hecht groot belang aan initiatieven om het aantal graafschades verder terug te dringen.