Groep Graafrechten

Diverse gemeenten zijn bezig met de herziening van het kabels- en leidingenbeleid en werken aan nieuwe verordeningen en handboeken. Daarbij wordt uitgegaan van modellen die door externe bureaus worden ontwikkeld. De Groep Graafrechten heeft vastgesteld dat deze verordeningen op onderdelen op gespannen voet staan met de Telecommunicatiewet en onwenselijkheden voor de praktijk bevatten. De Groep Graafrechten streeft er naar om in samenwerking met externe bureaus te komen tot modelverordeningen die de steun hebben van de telecomaanbieders, met een zoveel mogelijk uniforme aanpak.

Groep Graafrechten

In 2013 is een VNG modelverordening kabels en leidingen tot stand gekomen. Het model regelt de onderwerpen die een gemeente dient in te vullen in het kader van haar coördinerende taken en bevoegdheden. Het model is tot stand gekomen in overleg met de koepelorganisaties van netbeheerders. Het model wordt door de Groep Graafrechten ondersteund. De Groep Graafrechten moedigt de toepassing van het model door gemeenten aan.