Groep Graafrechten

Gedoogplicht | De aanleg en instandhouding van telecomnetwerken gebeurt op basis van een wettelijk doorgangsrecht…

Groep Graafrechten

Uniform beleid | De Groep Graafrechten streeft naar uniform nationaal beleid voor de ondergrond…

De Groep Graafrechten

De Groep Graafrechten is een informeel samenwerkingsverband van twaalf aanbieders met vaste telecommunicatie-infrastructuur in Nederland, opgericht in 2002. De Groep Graafrechten heeft als missie om bij te dragen aan optimalisering van de randvoorwaarden voor uitrol, beheer en exploitatie van vaste telecommunicatie-infrastructuur vanuit het perspectief van regelgeving en beleid. De telecommarkt is voortdurend in beweging. Dat geldt ook voor de regelgeving vanuit de overheid zoals de Telecommunicatiewet, Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon), Besluit Registratie Ondergrond (BRO), de Omgevingswet en Europese regelgeving zoals de Europese Elektronische Communicatie Code en de Richtlijn kostenreductie breedband.

Strategische samenwerkingspartner is NLConnect. De Groep Graafrechten heeft een strategische agenda vastgesteld.

Wat zijn graafrechten

Met graafrechten worden de rechten bedoeld van aanbieders van elektronische communicatienetwerken om kabels en niet-gevulde mantelbuizen aan te leggen en in stand te houden in en op openbare en andere gronden. De keerzijde van dit recht is de zogenaamde gedoogplicht, die – zoals in Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet is bepaald – voor een ieder geldt.

De onderwerpen waarmee de Groep Graafrechten zich bezighoudt vindt u door in de menubalk te klikken op Onderwerpen.

De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van: