Groep Graafrechten

Regeling oplossing belemmerende ligging infrastructuur (Robli)

In 2007 zijn de telecomaanbieders, Netbeheer Nederland, Velin en Vewin een regeling overeengekomen voor het oplossen van hindersituaties. In de regeling hebben partijen onderling afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en een verdeling van de kosten. De regeling functioneert in de praktijk naar tevredenheid van partijen.