UVOT

Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT)

Den Haag, 12 maart 2020

 Overheden en telecomaanbieders hebben met de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) overeenstemming bereikt over het opruimen van kabels onder het motto “niet liggen zonder reden, niet verwijderen zonder reden”. Overheden kunnen aan telecomaanbieders een zogenaamd redelijk verzoek doen om ongebruikte kabels te verwijderen. Met de gemaakte afspraken willen overheden en telecomaanbieders onnodige graafoverlast voor de burger en het bedrijfsleven voorkomen. Aan de uitvoeringsafspraken is namens door een delegatie van de Groep Graafrechten de afgelopen jaren intensief gewerkt.

 Met de UVOT geven overheden en telecomaanbieders invulling aan de wens van staatssecretaris voor Economische Zaken Klimaat Mona Keijzer om tot onderlinge afspraken over het opruimen van ongebruikte kabels te komen. Betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, ProRail, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), BT, COLT, DELTA Fiber Nederland, EUnetworks, Eurofiber, KPN, VodafoneZiggo, NLconnect en Fiber Carrier Association (FCA).

Document:
Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels