Verleggingsformulier

De Groep Graafrechten heeft een verleggingsformulier ontwikkeld voor beheerders openbare ruimte die telecomaanbieders willen verzoeken maatregelen ten aanzien van kabels te nemen (verzoek tot aanpassing) op basis van artikel 5.8 Telecommunicatiewet. Het formulier omvat de vereisten die door de wet aan het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels worden gesteld. Aan de hand van een volledig ingevuld formulier kan het verzoek door de telecomaanbieder op efficiënte wijze in behandeling worden genomen. De telecomaanbieders bevelen het gebruik van het formulier van harte aan. Het formulier kan hier worden gedownload.