Groep Graafrechten

Modelverordening VNG

In 2013 is een VNG modelverordening kabels en leidingen tot stand gekomen. Het model regelt de onderwerpen die een gemeente dient in te vullen in het kader van haar coördinerende taken en bevoegdheden. Het model is tot stand gekomen in overleg met de koepelorganisaties van netbeheerders. Het model wordt door de Groep Graafrechten ondersteund. De Groep Graafrechten moedigt de toepassing van het model door gemeenten aan.