Groep Graafrechten

Leges, herbestraten en degeneratie

In november 2018 heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen om in gesprek te gaan met gemeenten, relevante departementen, telecom- en breedbandaanbieders om de mogelijkheden te verkennen om legeskosten, herbestratings- en degeneratiekosten die decentrale overheden in rekening brengen voor de aanleg, opruiming en instandhouding van telecomnetwerken maximaal kostendekkend te laten zijn. De Groep Graafrechten vindt het belangrijk dat aan deze motie uitvoering wordt gegeven en streeft naar uniformering van lokaal gemeentelijk beleid voor de uitrol van telecominfrastructuur.