Uniform beleid voor de ondergrond

De Groep Graafrechten streeft naar uniform nationaal beleid voor de ondergrond. Dit houdt in dat gemeenten als beheerders van openbare ruimte zoveel mogelijk dezelfde regels hanteren en alleen afwijken als daarvoor aanleiding is op grond van specifieke lokale omstandigheden.

De Groep Graafrechten neemt deel aan initiatieven die uniformering van lokaal beleid bevorderen, zoals de Grote Kabel en Leidingen Challenge, COB Common Ground en de Verkenning integrale aanpak kabels en leidingen van het ministerie van I&W. Idealiter zullen deze initiatieven zich bundelen in één gezamenlijk programma.