Groep Graafrechten

Samenwerking

De Groep Graafrechten werkt samen met koepelorganisaties van netbeheerders (Netbeheer Nederland, Energie Nederland, Vewin en Velin) in het Platform Netbeheerders (PNBH) en neemt deel aan het Kabel en Leidingenoverleg (KLO). De Groep Graafrechten werkt tevens samen met het GPKL aan uniformering van lokaal beleid.