Groep Graafrechten

Europese Elektronische Communicatie Code (EECC)

Op 18 december 2018 heeft het Europees Parlement de Europese Elektronische Communicatie Code (EECC) vastgesteld. De Code voegt een nieuwe regelgevingsdoelstelling toe in vorm van het stimuleren van toegang tot en afname van vaste en mobiele hogesnelheidsnetwerken in de Europese Unie. Ter stimulering van infrastructuurconcurrentie kunnen nationale regelgevende instanties als ACM aanbieders met aanmerkelijke marktmacht verplichten te voldoen aan redelijke verzoeken tot toegang tot civiele infrastructuur. De Code stimuleert de uitrol van hoge snelheidsnetwerken. De criteria voor hogesnelheidsnetwerken zullen door de Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) worden neergelegd in richtlijnen die uiterlijk 21 december 2020 in werking dienen te treden. De EECC moet worden geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving. De consultatieversie van het wetsvoorstel wordt in juni 2019 verwacht.