Groep Graafrechten

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

Diverse gemeenten zijn bezig met de herziening van het kabels- en leidingenbeleid en werken aan nieuwe verordeningen en handboeken. Daarbij wordt uitgegaan van modellen die door externe bureaus worden ontwikkeld. De Groep Graafrechten heeft vastgesteld dat deze verordeningen op onderdelen op gespannen voet staan met de Telecommunicatiewet en onwenselijkheden voor de praktijk bevatten. De Groep Graafrechten streeft er naar om in samenwerking met externe bureaus te komen tot modelverordeningen die de steun hebben van de telecomaanbieders, met een zoveel mogelijk uniforme aanpak.